top of page

Meedoen regelingen

Gemeenten Doetinchem en Montferland

 

Het Meedoenarrangement maakt het mogelijk dat iedereen in de gemeente Doetinchem en gemeente Montferland meedoet. Via de toegekende punten kunt u een keuze maken om het huis eens wat vaker uit te komen, te bewegen of te werken aan uw persoonlijke ontwikkeling. Met het Meedoenarrangement is er een groeiend aantal mogelijkheden. Gebrek aan geld mag geen belemmering vormen.

Gezinnen met een inkomen tot netto 120% van de bijstandsnorm komen in 2017 in aanmerking voor het Meedoenarrangement. Globaal betekent dit dat gezinnen die een inkomen hebben van minder dan €1.685,- per maand gebruik kunnen maken van het aanbod. Maar dit verschilt per gezinssamenstelling. Deze norm kan per gemeente verschillen!

 

Wordt het lastig om de contributie en de kleding te betalen? Zoek dan contact met het Meedoenarrangement of je gemeente. Zij bieden vaak uitkomst!

Doetinchem   www.meedoenarrangement.nl

Montferland   www.meedoeninmontferland.info

Wil je lid worden, of wil je eens kijken of meedoen met één of meer sporten? Vul

Gemeente Oude IJsselstreek

 

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een inkomen hebt tot maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor u geldende vrijlating.
Voor studenten en scholieren met een inkomen uit Studiefinanciering of de WTOS 18+ geldt de regeling niet.

Hoe hoog is de bijdrage?

€ 50,00 per schooljaar per kind dat basisonderwijs volgt;

€ 150,00 per schooljaar per kind dat voortgezet en/of middelbaar onderwijs volgt.

www.oude-ijsselstreek.nl/meedoenregeling

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

WAAROM IS HET JEUGDSPORTFONDS NODIG?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2016 heeft het Jeugdsportfonds 49.466 kinderen een sportkans geboden.

SPORTEN IS GEZOND

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

www.jeugdsportfonds.nl

Onze sporten
 • Voetbal

 • Fitness

 • Sportmix

 • Boksen

 • Badminton

 • Tennis

 • Bootcamp

 • Handboogschieten

 • Racerunning

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
bottom of page