top of page
LOGO OnlyFriends met Walmolen.jpg

Nalatenschap

Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap moet gebeuren als zij er niet meer zijn. Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.

 

 

Erfstelling: Stichting sportclub Only Friends Achterhoek benoemen als erfgenaam

Bij een erfstelling benoemt u sportclub Only Friends Achterhoek in uw testament als (mede-) erfgenaam. Bij uw overlijden laat u een vastgesteld percentage van uw hele erfenis na aan sportclub Only Friends Achterhoek.

 

Legaat: een vast bedrag schenken aan Stichting sportclub Only Friends Achterhoek

U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag na te laten aan sportclub Only Friends Achterhoek. Dit legt u eveneens vast in uw testament.

 

Hoe werkt het?

Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor Stichting sportclub Only Friends Achterhoek, wordt dit vastgelegd in een testament. U dient dan over de volgende gegevens te beschikken:

Statutaire naam: Stichting sportclub Only Friends Achterhoek
Statutaire zetel: Doetinchem
Kamer van Koophandel nummer: 69827087

De belastingdienst heeft ons aangemerkt als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en erkent ons daarmee als goed doel.

OFAchterhoek.jpg
  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

Bericht ontvangen!

bottom of page